Thiết Kế Website Tin Tức Trangtin24.net - Thiết Kế Web Đồng Nai

Thiết kế website tin tức Trangtin24.net

Thiết kế web tin tức

Thiết kế website tin tức Trangtin24.net

Thực hiện toàn bộ thiết kế: Balico

Thời gian thực hiện: 15 ngày

Nội dung thực hiện:

  • Thiết kế toàn bộ giao diện website
  • Thiết kế banner, logo cho web site
  • Tạo danh mục địa điểm trên google maps
  • Viết bài tin tức cho website của khách hàng
  • Quản trị toàn bộ nội dung cho website trangtin24h.net

Contact Me on Zalo